Hej klubbkamrater, idag, 7 april startar vi onsdagsträningen.
Då finns möjlighet att träna Platsliggning, Budföring, Inkallning mm.
En del behöver träna passivitet bland andra hundar eller få tips och hjälp av olika slag. Välkomna 

Du som behöver träna med skott är välkommen kl 18.
Efter 18.30 blir det inga skott. Detta för att alla ska kunna delta i träningen. 

Onsdagsträning

Hej klubbkamrater.
Nu blir det ljusare kvällar och lite varmare har det blivit.
Onsdag 7 april kl 18.00 startar vi gemensamma träningen. Då finns möjlighet att få hjälp med Budföring, platsliggning och annat som ni vill ha tips och hjälp med.
Träning med skott på onsdagar endast mellan 18.00-18.30

Välkomna

Ett bättre GOTT NYTT 2021 önskas

GOD FORTSÄTTNING ALLA KLUBBKAMRATER I STRÄNGNÄS BK 

Vi är nu inne i ett nytt år och vår förhoppning är att det blir ett år med kurser, träningsläger och tävlingar.

Klubbens årsmöte kommer att senareläggas. Enligt nya direktiv har vi har fram till 15 maj på oss att genomföra det. 

Kursverksamheten drar igång så snart vi får OK från SBK centralt.

Alla medlemmar är välkomna att träna på klubben men någon organiserad träning kan vi inte erbjuda för tillfället. 

Var rädda om er och väl mött när den dagen kommer.

Hälsar klubbstyrelsen. 

MEDDELANDE FRÅN VALBEREDNINGEN

Valberedningens arbete har förändrats enligt de nya stadgarna, som kom ut den 7 juli 2020. Valberedningen tolkade de nya stadgarna så, att det gällde först för 2021 års valberedning (bl a därför att 2020 års valberedning var vald innan de nya stadgarna kom), men så var inte fallet visade det sig.

Detta innebär, att valberedningen nu måste presentera sitt förslag till ny styrelse, så långt vi har hunnit (se tabell nedan). I valberedningens förslag finns 3 vakanser. Det är också en ändring bland revisorerna, men det har vi inte hunnit klarlägga ännu (enligt nya stadgarna skall det bara var 1 revisorsuppleant).

Medlemmar har på sig till 15 dec att nominera kandidater. Dessa nomineringar skall lämnas till TILL  STYRELSEN     brojan94@hotmail.com  Sedan är nomineringen avslutad.

Medlem, som sänder in nomineringsförslag, ska tydligt ange:

  • vilken funktion som avses,
  • namn på den du föreslår
  • en kort presentation och uppgift om att den föreslagne kandiderar.

 

Styrelsen

Period

Valberedningens förslag

Val

Ordförande

1 år

Vakant

Ska väljas på 1 år

V ordförande

 

Hans Ekstrand

Har 1 år kvar

Kassör

 

Gunnar Andersson

Har 1 år kvar

Ordinarie ledamot

2 år

Madeleine Gessl

Omval

Ordinarie ledamot

 

Micke Andersson

Har 1 år kvar

Suppleant

2 år

Vakant

Skall väljas på 2 år

Suppleant

 

Anders Åberg

Har 1 år kvar

Sekreterare

2 år

Vakant

Skall väljas på 2 år

Ordinarie ledamot

2 år

Lena Romander

Omval

Suppleant

2 år

Isabella  Häll

Omval

 

Revisor

1 år

Kerstin Bettig

Omval

Revisor

1 år

Marie Öderwall

Omval

Revisorsuppl

1 år

Sussie Mihlberg

Omval

Revisorsuppl

1 år

Maria Pettersson

Omval

.

Valberedningen

Ewa Wiker                                   Catarina Andersson Norén                                                Åsa Sternroth

Hej klubbmedlemmar.
Året går fort och det börjar bli dags att fundera på hur du vill att din styrelse ska se ut 2021.
Inom kort kommer valberedningen i Strängnäs BK att skicka ut info om hur du som medlem kan vara med och påverka.

Nya normalstadgar började gälla 1 juli 2020 för samtliga brukshundklubbar. Här kan ni läsa om den nya valordningen som valberedningen har att rätta sig efter.

https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2020/08/nytt-arbetssatt-kring-valberedningens-forslag-infor-ars-och-fullmaktigemoten-2021/