Erbjudande från valberedningen, uppdaterad

Uppdaterad text i rött nedan

Föreningens gamla kassör börjar känna sig sliten.
Så valberedningen tar gärna emot tips på en ersättare.

Var inte blyg nu, det är pluspoäng på att föreslå sig själv.

Utbildning tillhandahålls av den gamla kassören.
Han kommer också att vara backup om något kör ihop sig.
Man behöver inte vara ekonom, det räcker med normalt förstånd.

Kassörsjobbet har blivit enklare de senaste åren:

  • Medlemsavgifter och medlemsregistrering sköts av SBK centralt
  • Startavgifter för tävlingar och MH sköts av SBK centralt
  • Kursavgifter kommer inom kort (under 2023) att skötas av Studiefrämjandet

Hur av dig till någon i valberedningen:
Ewa Wiker:                                    ewa.wiker@gmail.com
Catarina Andersson-Norén        cathy.andersson@gmail.com
Inger Lander                                  ingerlander@hotmail.com