MH

Mentalbeskrivning Hund (MH) beskriver de beteenden, som genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras. Alla hundägare med hundar registrerade i SKK har möjlighet att anmäla sin hund till MH och de ger hundägaren en bra bild av vem hunden är i andra änden av kopplet. Rätt att delta har även oregistrerad hund som ska provas i verksamheten för samhällsnyttiga hundar, efter uppvisande av intyg från utbildaren.

MH 2022
Vecka Dag Datum Anmärkning
17 Söndag 1 maj Allmänt
14 Lördag 14 maj Uppfödare
              40         Lördag             8 okt         Uppfödare
              40           Söndag             9 okt         Uppfödare

Anmälan till MH ska ske senast 3 veckor före prov och du anmäler dig via SBK Tävling. Lottning sker enligt SBK:s regler. Förfrågningar om MH mailas till RUS

Krav på hunden för att delta

  • Minst tolv månader gammal
  • Registrerad i SKK eller i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation
  • ID-märkt
  • Vaccinerad enligt gällande regler
  • Vara fullt frisk och inte löpa
  • Hunden får inte vara utsatt för doping eller andra otillbörliga förhållanden (se Svenska Kennelklubbens Nationellt dopningsreglemente för hund)

Krav för brukshundraser

För att uppnå de höga krav som Svenska Brukshundklubben ställer på bruksrasernas avelsprogram finns det krav på att hundar (över 18 månaders ålder) har genomgått MH om man t ex vill tävla Bruksprov, genomföra tjänstehundsutbildning eller bedriva avel.

Läs mer om MH på SBK:s sida.

Comments are closed.