Extra årsmöte

Kallelse till extra årsmöte på Strängnäs BK  onsdag 14 mars kl 19.00
På grund av formella fel i valen bordlade årsmötet den 24 februari punkterna 15, 16, 17, 18. på dagordningen.
Observera att det bara är ovanstående punkter som ska behandlas den 14 mars
En tillfällig valberedning att verka från den 24 feb. t o m 14 mars tillsattes.
Valberedningen består av Ewa Wiker, sammankallande, Kicki Oskarsson och Gunnar Andersson.

Du är välkommen att lämna förslag för val till Strängnäs BK:s styrelse och revisorer 2018.

Vi i valberedningen blir glada om du har kollat att dina föreslagna personer verkligen vill ställa upp.

Skicka ditt förslag till någon eller alla i valberedning senast 2018-03-04, dvs nu på söndag
Gunnar Andersson:         gunnar@saltnosen.se
Kristina Oskarsson:         salakicki@gmail.com
Ewa Wiker:                          ewa@wiker.eu

Att välja:                                                 Innehar posten nu:
Ordföranden             1 år                     Vivianne Jansson
V ordf                        2 år                     Hans Ekstrand
Kassör 1)                   2 år                     Åsa Sternrot
Sekreterare 2)          1 år                     Annette Funck
Ord ledamot             2 år                     Inger Lander
Ord ledamot 3)        1 år                      Lena Romander
Suppleant                  2 år                     Anders Åberg
Revisor                      1 år                     Gunilla Blomkvist
Revisor                      1 år                     Marie Öderwall
Revisorsuppleant     1 år                      Sussie Mihlberg
Revisorsuppleant     1 år                      Ingrid Hellberg

1) Skulle varit vald på 2 år 2016, men blev inte det, utan blev felaktigt vald 2017 på 2 år i stället. Därför får årsmötet välja kassör på 2 år även detta år, så att det blir rätt i turordningen. Kassör o V ordf följs åt i valen.
2) Annette valdes 2017, som ord ledamot (2 år), men borde ha valts som sekr (2 år). Ett kompletteringsval
3) Skulle varit vald 2017 på två år, men blev inte vald i det valet. Väljs på 1 år nu för att komma rätt turordning

Samtliga ledamöter ställer upp för omval utom Ingrid Hellberg: