kom med i gemenskapen

Nu när säsongen drar igång igen innebär det också massor av jobb för våra kommittéer.

Vi behöver vara fler som hjälps åt och vi har kul ihop och hinner träna våra hundar också.

Tävlingskommittén genomför tävlingar i rally-spår-sök och lydnad och till dem behövs spår/sökfunktionärer, skrivare, sekreterare  och personal till köket.

Servicegruppen har fortlöpande uppgifter, de sköter gräsklippning, tömmer bajstunnor, håller rent under elstängslet, ser till att belysningen fungerar, ordnar med vår sopsortering (eldar papper, pantar flaskor/burkar, åker till tippen med glas/plåt mm) ser till att det finns rena handdukar och att stugan är städad, sköter inköp av toapapper, diskmedel, kaffe, bröd mm

På medlemsmötet 20 maj beslöts att vi skulle göra i ordning en lekplats samt rusta upp verandan och göra en del målningsarbete. Det är dags att ta tag i det nu. Rensa ogräs är också stadigt återkommande.

Vad kan du tänka dig att hjälpa till med? Vill du vara med i en kommitté? All hjälp är välkommen.

Hör av dig till Vivi: brojan94@hotmail.com eller Thobbe: brodinth@yahoo.se

Välkomna åter

Nu är vi igång på klubben igen, ordningen är återställd, semestrar är slut och solen har kommit fram.

På onsdag börjar allmänna träningen på riktigt igen.Vi samlas 18.00 och pratar om kvällens upplägg.

För  er som vill ha skott på platsliggningen ordnar vi det 18.30 som vanligt.

Alla medlemmar är välkomna, ni som ska träna inför tävling och ni som vill jobba med vardagslydnad.

Fika finns att köpa, 5 kr för kaffe och 10 kr för godbit. Ta med jämna pengar.

Vi har ingen köksansvarig på träningskvällarna så det är upp till oss alla att hjälpas åt med fikabestyren.

 

Värdegrund – Kärnvärden • Svenska Brukshundklubben

Värdegrund – Kärnvärden • Svenska Brukshundklubben
SBK är en öppen, demokratisk organisation utan partipolitiska och religiösa kopplingar. Vi i SBK delar den grundläggande tanken om alla människors lika värde.
Som medlemmar i en demokratisk organisation kan vi ha olika åsikter, men som människor visar vi respekt och omsorg om varandra. Vi motverkar alla former av diskriminering och kränkande beteende.
Våra kärnvärden – Samhörighet, Behov, Kompetens – är tre minnesord som lyfter fram några centrala värden som ska prägla SBK, nu och i framtiden. Kärnvärdena säger inte allt, och är ingen lagtext. De vägleder till samtal och tankar om hur vi agerar och bemöter varandra. Det är alltid i vardagen – i klubben, på kursen, på mötet – som våra värderingar prövas i praktiken.
Kärnvärdena utgår från det faktum att SBK:s identitet avgörs både av vad vi erbjuder och hur vi gör det. Som aktiva hundägare vet vi att goda relationer är en nyckel till glädje och framgång. Vi vill att SBK även i framtiden ska bygga på goda relationer, öppenhet och gemenskap.
Samhörighet
I samhörighet formar vi SBK till en framgångsrik organisation.
Vi delar en grundläggande samsyn på hund och människa, där okränkbarhet, värdighet och respekt är nyckelord.
Samhörigheten mellan alla oss i SBK bidrar till ett rikare, aktivare liv och till att fler vill komma till oss.
Behov
I SBK är vi lyhörda för människors behov.
Människors behov varierar – och i SBK ska det finnas plats och utrymme för olika människor, med skiftande behov.
Som demokratisk organisation är medlemmarnas behov av avgörande betydelse. Gemensamt tar vi ansvar för SBK:s utveckling.
Vi öppnar oss mot hela samhället, och strävar efter att möta de behov och förväntningar som ställs på oss. Vi bidrar aktivt till samverkan med andra och tar samhällsansvar.
Kompetens
Kompetens vägleder SBK in i framtiden.
Vi är aktiva hundägare i en föränderlig värld.
Genom att öka kompetensen inom alla våra kärnområden – kynologi, hundägarskap, föreningsutveckling, demokrati – utvecklas vi och gör oss attraktiva, för nya hundägare och i samhället i stort.

SOMMAR

Tre hundar April 15Strängnäs BK önskar alla sina medlemmar en skön sommar.

Den organiserade onsdagsträningen har uppehåll under juli månad men alla medlemmar är så klart välkomna ut att träna på egen hand eller bilda träningsgrupp via Facebook t ex.

 

Ungdomsläger

STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB BJUDER IN TILL UNGDOMSLÄGER

SISTA anmälningsdag fredag 24 juli. max 35 deltagare

Ungdomslägret stöds av Kronprinsessan Margarethas Landsstormsfond genom

Sörmlandsdistriktets tjänstehundssektor

Lägret riktar sig till dig

som bor i Södermanland och är mellan 12 och 25 år. Har hund eller tänker skaffa hund

Du får prova på aktiviteter som passar dig och din hund, ex: lydnad, Rallylydnad, NoseWork, spår, sök, patrullhund, sova i vindskydd/militärtält  mm,mm

Lägret anpassas efterhand efter dina behov och önskemål. Du som deltagit på tidigare läger kommer erbjudas aktiviteter för att utveckla dig och din hund ytterligare.

Lägret genomförs

fredag 21 augusti kl 18.00 till söndag 23 aug kl 16.00

Lägret är gratis, du får mat, logi och instruktörsledda aktiviteter. Vi bor och äter på Strängnäs Brukshundklubb. Transport till och från lägret ordnas av dig själv.

Du anmäler dig

till hans Ekstrand: hansekstrand@hotmail.com 

för information kontakta Hans Ekstrand 072-35 83 382 eller Vivianne Jansson 0152-120 98

När du anmält dig och blivit antagen får du ett välkomstbrev med mer information

Kursledare: Vivianne Jansson ordf. i Strängnäs BK , Hans Ekstrand V. ordf. Strängnäs BK,

övriga instruktörer från SBK Sörmlands distrikt