Valberedningen

Enl SBKs normalstadgar för lokalklubb § 10 moment 2 gäller: Valbar är endast kandidat som nominerats enligt följande valordning. Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna. Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte. Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag. Förslaget ska … Fortsätt läsa Valberedningen