MEDDELANDE FRÅN VALBEREDNINGEN

Valberedningens arbete har förändrats enligt de nya stadgarna, som kom ut den 7 juli 2020. Valberedningen tolkade de nya stadgarna så, att det gällde först för 2021 års valberedning (bl a därför att 2020 års valberedning var vald innan de nya stadgarna kom), men så var inte fallet visade det sig.

Detta innebär, att valberedningen nu måste presentera sitt förslag till ny styrelse, så långt vi har hunnit (se tabell nedan). I valberedningens förslag finns 3 vakanser. Det är också en ändring bland revisorerna, men det har vi inte hunnit klarlägga ännu (enligt nya stadgarna skall det bara var 1 revisorsuppleant).

Medlemmar har på sig till 15 dec att nominera kandidater. Dessa nomineringar skall lämnas till TILL  STYRELSEN     brojan94@hotmail.com  Sedan är nomineringen avslutad.

Medlem, som sänder in nomineringsförslag, ska tydligt ange:

  • vilken funktion som avses,
  • namn på den du föreslår
  • en kort presentation och uppgift om att den föreslagne kandiderar.

 

Styrelsen

Period

Valberedningens förslag

Val

Ordförande

1 år

Vakant

Ska väljas på 1 år

V ordförande

 

Hans Ekstrand

Har 1 år kvar

Kassör

 

Gunnar Andersson

Har 1 år kvar

Ordinarie ledamot

2 år

Madeleine Gessl

Omval

Ordinarie ledamot

 

Micke Andersson

Har 1 år kvar

Suppleant

2 år

Vakant

Skall väljas på 2 år

Suppleant

 

Anders Åberg

Har 1 år kvar

Sekreterare

2 år

Vakant

Skall väljas på 2 år

Ordinarie ledamot

2 år

Lena Romander

Omval

Suppleant

2 år

Isabella  Häll

Omval

 

Revisor

1 år

Kerstin Bettig

Omval

Revisor

1 år

Marie Öderwall

Omval

Revisorsuppl

1 år

Sussie Mihlberg

Omval

Revisorsuppl

1 år

Maria Pettersson

Omval

.

Valberedningen

Ewa Wiker                                   Catarina Andersson Norén                                                Åsa Sternroth

Hej klubbmedlemmar.
Året går fort och det börjar bli dags att fundera på hur du vill att din styrelse ska se ut 2021.
Inom kort kommer valberedningen i Strängnäs BK att skicka ut info om hur du som medlem kan vara med och påverka.

Nya normalstadgar började gälla 1 juli 2020 för samtliga brukshundklubbar. Här kan ni läsa om den nya valordningen som valberedningen har att rätta sig efter.

https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2020/08/nytt-arbetssatt-kring-valberedningens-forslag-infor-ars-och-fullmaktigemoten-2021/

till valpägare

Till er som söker efter valpkurser.
På grund av Pandemin kommer Strängnäs Brukshundklubb inte att starta någon mer valpkurs i år. Vi kan dock erbjuda hjälp till enskilda valpägare som känner att de behöver tips och stöd för att få vardagen med valpen att fungera bra.
Hör av er i så fall via mejl till Vivianne Jansson: brojan94@hotmail.com

Tävlingar på klubben 27/9

Tävlingar i appellklass spår och sök hölls den 27 september.
I spårtävlingen blev 6 ekipage av 8 startande uppflyttade
i söktävlingen blev alla 5 startande ekipage uppflyttade.

Tävlingsledningen var mäkta imponerad !!

Ovan ser vi de tre glada vinnarna i spårtävlingen
1 Yessica Björkvall, Bro-Håbo BK
2 Susanne Vikström, Mälarö BK
3 Sandra Callin, Södertälje BK

Och här ser vi de lyckliga vinnarna i söktävlingen
1 Sandra Hamn, Värmdö BK
2 Christina Rudén, Nacka BK
3 Pia Lundin, Gnesta-Trosa BK

Tävlingar på klubben

Klubben kommer genomföra höstens Tävlingar/Prov enligt följande:

12 sept  Spår, Lkl och Hkl

13 Sept  Mh för klubbmedlemmar som ska tävla i höst.

19 sept  SÖK, Lkl, Hkl och Elit

27 sept Appellklass Spår och Sök

Anmälan via SBK tävling och betalning via nya systemet Stripe.
Stripe innebär att vid bortlottning/ återbud går startavgiften direkt tillbaka till inbetalarens konto. 
Man har alltså tagit bort systemet med Voucher 

Inbjudan till kurs

Inbjudan till Allmänlydnad 1 special.  FULLBOKAD 
 
Kursen ingår i en instruktörsutbildning som leds av lärare Anki Lindholm.
I utbildningen ingår ” Kurs i kursen” som eleverna under sin lärare ska ha.
 
Denna kurs hålls på Strängnäs BK 4 okt, 11 okt,18 okt,och 25 okt.
En examination ingår den 8 nov .
Alla tillfällen kl 10-13.
Moment ur allmänlydnadspasset.
 
Vi söker nu 6 – 8 ekipage som vill gå kursen till ett reduserat pris av 400 kr.
Ålder på hund 6 månader och uppåt.
GÅ IN UNDER FLIKEN KURSER OCH GÖR ANMÄLAN

Nytt från SKK och SBK

Det här kom 14.30 idag: Mer info finns på sbk.se
Till Svenska Brukshundklubbens
Distrikt
Rasklubbar
Lokalklubbar
Svenska Kennelklubben har beslutat att ingen klubborganiserad hundverksamhet ska bedrivas inomhus. Utomhus får lokal verksamhet genomföras med max tio personer där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet. Detta gäller till och med 31 maj 2020.
Detta är ett beslut som SKK tagit och gäller all verksamhet inom SKK-organisationen, därför även Brukshundklubbens. I dialog med SKK är det i första hand resandet SKK vill begränsa med denna åtgärd och förbundet tolkar detta att det öppnar upp möjligheter för lokalklubbar att fortsätta att bedriva viss verksamhet, som till exempel kursverksamhet, så länge riktlinjerna från SKK följs.